HTTP Test Page
* * * * apihost.sk


Táto stránka sa používa na otestovanie správnej prevádzky servera HTTP po nainštalovaní. Ak si môžete prečítať túto stránku, znamená to, že server HTTP, ktorý je nainštalovaný na tejto stránke funguje správne.